Ogłoszenia Polskich Artystów Plastyków

Bezpłatne ogłoszenia artystyczne. Bezpłatne ogłoszenia twórców rękodzieła. Handel polską sztuką.

Promowane tutaj strony bezpłatnych ogłoszeń artystycznych i rękodzieła sponsorowane są przez ogólnopolski i znany portal projektowania stron internetowych.

Przyjazne serwisy

budowa stron internetowych

regulamin


Obowiązujące zasady naszych działań ... 

1. Serwis ekspozycje.pl publikuje ogłoszenia, informacje i zaproszenia zawierające w swej treści wyłącznie tematykę sztuk pięknych, pod warunkiem że ogłoszenie nie dezorientuje internautów i nie kieruje ich do następnego ogłoszenia o sprzedaży (np. ogłoszenia o aukcji) oraz nie reklamuje  rankingów, toplist, katalogów oraz stron ze spisem linków, służących jedynie do generowania sztucznego ruchu na stronie i pozycjonowania, a nie zawierających samodzielnej treści.
2. Publikowane w serwisie ogłoszenia mogą zawierać zdjęcia wyłącznie o tematyce artystycznej. Preferujemy wpisy i linki do indywidualnych stron autorów. Zdecydowanie chcemy unikać efektu "łańcuszka", gdzie jeden wspólny serwis - reklamuje następną grupową stronę artystyczną. A zatem serwis zdecydowanie odmawia akceptacji wpisów zbiorowych portali, wspólnych serwisów z adresami i kontami różnych artystów. Ogłoszenia powinny dotyczyć indywidualnych działań Artysty. Administracja nie zaakceptuje konkurencyjnych wpisów reklamujących inne serwisy ogłoszeń lub usługi budowania, opracowania stron internetowych.
3. Publikowane ogłoszenia mogą zawierać wyłącznie linki do stron o tematyce artystycznej. 
4. Wszystkie publikowane w ogłoszeniu informacje i dane kontaktowe muszą być zamieszczane wyłącznie w zdefiniowanych i ściśle przyporządkowanych im rubrykach. Zabronione jest stosowanie w treści ogłoszeń dodatkowych, specjalnych znaków, mających "dziwnie" wyróżniać daną publikację.
5. Publikowane w serwisie ogłoszenia muszą być przez autora poprawnie zaklasyfikowane do zdefiniowanych kategorii tematycznych i swoją treścią dokładnie odpowiadać tym kategoriom 
6. Zamieszczać w serwisie ogłoszenia mogą wyłącznie użytkownicy, posiadający własny, aktywny adres e-mail (konieczny do potwierdzenia ogłoszenia). 
7. Jeden użytkownik może w jednym czasie publikować do sześciu różnych ogłoszeń. Kilkakrotne dodanie tego samego ogłoszenia traktowane jest jako spam i usuwane. Autorzy takich powielanych wpisów są blokowani w systemie.
8. Jedna opublikowana informacja może zawierać do czterech różnych fotografii. Zabronione jest powielanie tych samych fotografii.
9. Autentyczność każdego przesłanego ogłoszenia musi zostać potwierdzona poprzez automatyczny link w przesłanym na skrzynkę e-mailu 
10. Decyzja autora o treści i dokładnej zawartości każdego ogłoszenia jest ostateczna w momencie naciśnięcia "zatwierdź" w formularzu dodania. Decyzja autora o rozpoczęciu emisji danego ogłoszenia jest ostateczna z chwilą potwierdzenia chęci publikacji poprzez przesłany każdorazowo link autoryzujący. Ogłoszeń w trakcie emisji nie można edytować, poprawiać i usuwać. Administracja nie bierze odpowiedzialności za błędy w publikowanych ogłoszeniach. 
11. Emisja każdego ogłoszenia może trwać 30, 60 lub 90 dni - zgodnie z życzeniem wyrażonym przez autora w formularzu dodania. 
12. Administracja serwisu może weryfikować zgodność z tym regulaminem każdego nadesłanego ogłoszenia. Okresowe opóźnienia w publikacji nowych ogłoszeń mogą wynikać z konieczności ich moderowania. 
13. W razie stwierdzenia naruszenia regulaminu administracja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji nowego ogłoszenia lub przerwanie trwającej emisji bez podania przyczyny i powoływania się na konkretny punkt regulaminu. 
14. Serwis ogłoszeniowy ekspozycje.pl za pomocą Tablicy Ogłoszeń, Katalogu Stron i Galerii Prac - wyłącznie kontaktuje z sobą osoby zainteresowane. Serwis nie pośredniczy w żadnych transakcjach, nie wycenia i nie poszukuje dzieł sztuki oraz nie odpowiada za treść, ani prawdziwość danych ogłoszeniodawców. 
15. W publikowanych ogłoszeniach można zamieszczać jedynie prace własnego autorstwa. Serwis Ekspozycje.pl nie jest właścicielem praw autorskich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu publikacji lub odmowy publikacji prywatnych prac autorów prezentowanych na tej witrynie. Każdorazowa decyzja użytkownika o umieszczeniu pracy w tej galerii jest jednocześnie jego publicznym i prawnym oświadczeniem, iż jest autorem przedstawianego dzieła lub/i że ma on prawo w pełni rozporządzać daną pracą; posiada też prawo do publikowania wizerunku osób przedstawianych przez autora, w tym prawo do takich publikacji w internecie. 
16. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń, adresów i plików sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz zawierających treści, linki i anonse o tematyce pornograficznej lub erotyczno-towarzyskiej. Takie ogłoszenia będą sukcesywnie kasowane, a konto e-mail, strona i nazwisko/nazwa autora w/w anonsów będą skutecznie blokowane w całym serwisie. 
17. O tym, czy treść danej pracy narusza powyższe zakazy decyduje subiektywna ocena administratora serwisu. 
18. Szczegółowe informacje, dotyczące technicznych wymogów nadsyłanych ogłoszeń oraz sposoby ich publikacji przedstawiona jest w dziale [pomoc] .
19. Portal prezentuje wyłącznie dane, które ogłoszeniodawca dobrowolnie zechce jawnie upowszechnać w internecie. W serwisie ogłoszeniowym nie zakłada się kont użytkowników, tym samym nie gromadzi, nie przetwarza i nie przekazuje się żadnych danych osobowych - poza informacjami widniejącymi w każdym konkretnym ogłoszeniu - i wyłącznie w czasie emisji tego ogłoszenia.

Polska sztuka w internecie. Polskie rękodzieło i twórczość regionalna. Portal dla artystów, kolekcjonerów i miłośników sztuki. Sztuka współczesna, wydarzenia kulturalne w Polsce.

zakładanie strony

WIADOMOŚCI O SZTUCE. HANDEL DZIEŁAMI SZTUKI. POPULARNE SERWISY KULTURALNE. SPRZEDAŻ PRAC ARTYSTYCZNYCH.

ART OGŁOSZENIA ARTYSTYCZNE

polskie skrypty stron @ ekspozycje.pl